Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Polska, Sejm (1764)
Record Identifier
cnc00023849
Headings
Polska, Sejm (1764)
General Notes
Sejm koronacyjny obradował od 3 do 20 XII 1764 r.; został poprzedzony obradami sejmu konwokacyjnego (7 V-23 VI) oraz sejmu elekcyjnego (27 VIII-8 IX). Podczas obrad sejmu elekcyjnego 6 IX dokonano wyboru Stanisława Poniatowskiego.
Last Change: 2014-09-24
Variant Names
Variant Names
Sejm 1764.
Sejm Konwokacyjny 1764.
Sejm Koronacyjny 1764.
Seym coronationis.
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)