Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Szkoła Główna Koronna
Record Identifier
cnc00023584
Headings
Szkoła Główna Koronna [nukat]
General Notes
W 1364 Kazimierz Wielki zakłada Studium Generale, w którego skład wchodziły trzy wydziały: filozoficzny, prawny, medyczny. Z tego samego roku pochodzi bulla papieża Urbana V zatwierdzająca fundację królewską. Po śmierci założciela uniwersytet upada i zostaje odnowiony za sprawą królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły. W 1397 mocą bulli papieża Bonifacego IX zostaje utworzony wydział teologiczny i od tej pory krakowska uczelnia zyskuje rangę europejskiego uniwersytetu. W 1780 ogłoszono oficjalnie reformę Akademii Krakowskiej przeprowadzoną przez Hugona Kołłątaja. Od 1783 nazwa: Szkoła Główna Koronna. W 1802 zastąpiono tę nazwę inną: Uniwersytet Krakowski. W 1817 w tzw. Statucie Organicznym wydanym przez Komisję Organizacyjną Wolnego Miasta Krakowa uczelnię nazwano Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1890 utworzono Studium Rolnicze, późniejszy Wydział Rolniczy. 19 III 1945 następuje formalne otwarcie Uniwersytetu po przerwie okupacyjnej. W 1949 został wyłączony Wydział Lekarski ze struktury UJ i utworzono Akademię Lekarską. W 1953 wyłączono Wydział Rolniczy i Leśny, powstała wtedy Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1954 ze struktur uniwersyteckich został wyłączony Wydział Teologiczy. W 1993 połączenie Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskego, powstało Collegium Medicum UJ.
Last Change: 2014-09-17
Related Entries
Related Corporate Bodies
Studium Generale
Related Entry
Uniwersytet Jagielloński
Related Entry
Uniwersytet Krakowski
Related Entry
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)