Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Benedyktyni, Paryż
Record Identifier
cnc00009561
Headings
Benedyktyni, Paryż [BUW]
General Notes
(Benedictini Angli S. Edmundi) wczesnośredniowieczna kongregacja angielska wznowiona 1619 przez papieża Pawła V, 1629.
Place of Activity
Last Change: 2015-07-14
Related Entries
Related Corporate Bodies
Variant Names
Variant Names
Benedictini Angli S. Edmundi
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)