Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Paulini, Oporów
Record Identifier
cnc00009516
Headings
Paulini, Oporów [BUW]
General Notes
(Conventus Oporoviensis), zał. 1453 pw. św. Marcina bpa (przejęto kościół już istniejący), szkoła (działała zapewne z przerwami), kasata 1819, wznowienie działalności 1859, ponowa kasata 1864; biblioteka (S.B. Linde przejął 413 dzieł), zob. Wstęp s. 18.
Place of Activity
Last Change: 2015-06-30
Related Entries
Related Corporate Bodies
Variant Names
Variant Names
Conventus Oporoviensis
Monaci di S. Paolo primo eremita, Oporów
Pauline Fathers, Oporów
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)