Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Pijarzy, Podoliniec
Record Identifier
cnc00009392
Headings
Pijarzy, Podoliniec [BUW]
General Notes
(Podolinec na Słowacji), kolegium fund. wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego 1642, nowicjat dla prowincji polskiej, szkoła 1643-1919 (z przerwą 1849-65), profesorium 1648; biblioteka ok. 7 tys. wol.
Place of Activity
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)