Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Szkoły Pińczowskie
Record Identifier
cnc00009386
Headings
Szkoły Pińczowskie [BUW]
General Notes
początkowo księgozbiór przy powstałej z inicjatywy Józefa Władysława Myszkowskiego w 1701 r. Kolonii Akademii Krakowskiej; w Królestwie Kongresowym biblioteka przy Szkole Wojewódzkiej, po 1831 powiatowej, przekształconej w 4-klasowe gimnazjum rosyjskie; w 1826/1827 r. liczyła ponad 1 tys. wol., w 1858 r. ponad 6,6 tys. wol.; ekslibris donacyjny J.O. Szanieckiego (zob.), zob. też t. 1, 2.
Place of Activity
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Biblioteka Pinčóvskoj Progimnazii
Biblioteka Szkół Pińczowskich
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)