Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Jezuici, Sandomierz
Record Identifier
cnc00009343
Headings
Jezuici, Sandomierz [BUW]
General Notes
(Collegium Sandomiriense SJ), kolegium fund. wojewody poznańskiego Hieronima Gostomskiego przy kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła 1602; szkoły od 1613, konwikt szlachecki, seminarium duchowne 1637; biblioteka (ponad 5 tys. wol) po kasacie pozostała przy szkołach KEN, potem częściowo w bibliotece kapitulnej i u Tarnowskich w Dzikowie.
Place of Activity
Last Change: 2016-10-01
Related Entries
Related Corporate Bodies
Societas Jesu
Related Entry
Variant Names
Variant Names
Collegio dei Gesuiti di Sandomierz
Collegium Sandomiriense SJ
Collège des Jésuites <Sandomierz>
Jesuit college <Sandomierz>
Jesuitenkolleg <Sandomierz>
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)