Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Königlich Preussisches Ober-Landes-Gericht zu Bresslau (Wrocław)
Record Identifier
cnc00009329
Headings
Königlich Preussisches Ober-Landes-Gericht zu Bresslau (Wrocław) [BUW]
General Notes
(Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu) 1815-1918-1945; biblioteka liczyła 18 tys. dz. w 30 tys. wol. przed 1945, część przekazana do BUW przez Sąd Wojewódzki w Warszawie (zob.) 1990.
Place of Activity
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)