Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Łowicz, kolegiata
Record Identifier
cnc00009325
Headings
Łowicz, kolegiata [BUW]
General Notes
pw. Wniebowzięcia NMP, fund. parafii ok. 1100, kolegiata prymasowska 1433-1865; szkoła kolegiacka, skryptorium i biblioteka - wzbogacana darami abpów gnieźnieńskich i członków kapituły, w końcu XVIII w. poniżej 1 tys. wol.; obecnie, obok zbiorów kolegiackich pozostało także ok. 700 wol. z księgozbioru Ignacego Krasickiego (zob.) w wyniku niezrealizowania jego zamiaru utworzenia w Łowiczu biblioteki abpów gnieźnieńskich.
Place of Activity
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)