Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Biblioteka Radziwiłłów, Nieśwież
Record Identifier
cnc00009251
Headings
Biblioteka Radziwiłłów, Nieśwież [BUW]
General Notes
(Bibliotheca Ducalis Radivilliana Nesvisiensis), zał. przez Mikołaja Krzysztofa zw. Sierotką (1549-1616), pierwszego ordynata nieświeskiego; odziedziczona po ojcu Mikołaju zw. Czarnym, wzbogacona o zbiory brata kardynała Jerzego oraz syna Zygmunta Karola, wojew. nowogródzkiego, powiększona przez Annę Katarzynę z Sanguszków o bibliotekę Radziwiłłów z Białej (zob), wzbogacana przez zakupy i dary; kilka ekslibrisów (Wittyg 57-60; Kisarauskas 390a), katalog z 1651 r. (743 poz.); wywieziona do Petersburga 1772 (ok. 20 tys. wol.), włączona do Biblioteki Rosyjskiej Akademi Nauk (BAH) jako odrębna kolekcja, potem rozproszona: w 1813 r. przekazano 2545 wol. bibliotece uniwersyteckiej w Moskwie, w 1829 r. część teologiczna i prawnicza darowana uniwersytetowi w Helsinkach; katalog druków polskich (wyd. Petersburg 1999 i 2005) notuje ponad 500 poz., zob. też t. 1.
Place of Activity
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Bibliotheca Ducalis Radivilliana Nesvisiensis
Radziwiłłów biblioteka
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)