Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Bernardyni, Łowicz
Record Identifier
cnc00009196
Headings
Bernardyni, Łowicz [BUW]
General Notes
(Conventus Lovicensis Patrum Bernardinorum), fund. arbpa gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego 1470 pw. św. Bartłomieja, studium filozofii od 1527, kasata 1806; biblioteka liczyła w 1806 r. ok. 5 tys. wol., superekslibris, ekslibris (Wittyg 16), zob. też t. 1.
Place of Activity
Last Change: 2015-06-30
Related Entries
Related Corporate Bodies
Ordo Fratrum Minorum
Related Entry
Variant Names
Variant Names
Conventus Lovicensis Patrum Bernardinorum
Francescani, Łowicz
Franciscains, Łowicz
Franciscanos, Łowicz
Franciscans, Łowicz
Franziskaner, Łowicz
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)